Изборът на специалност обикновено е първата крачка по пътя към получаване на висше образование. Правото е от онези специалности, които винаги ще бъдат актуални, а професията гарантира лесно намиране на работа след завършване. Да учиш право в чужбина не е лесно, но не е и невъзможно. Напротив, повечето университети  в чужбина предлагат много стажове в адвокатски кантори и държавни институции, и това ти дава възможност да влезеш в професията още като студент. Ако вече си избрал специалност право, ето няколко съвета за добри специалности и университети в тази област.

law-books_1

LLB Law with legal studies in Europe

University of Reading предлага специалността LLB Law with legal studies in Europe – курсът е с продължителност 4 години, като третата година е в университет извън Великобритания. Предметите, които се изучават през първата година са Наказателно право, Договорно право, Основни принципи на правото, като също така студентите имат възможност да изберат по един допълнителен модул в зависимост от това какво право желаят да практикуват. Втората година се изучава Вещно право, Право на Европейския съюз, Търговско право, като студентите отново могат да избират между много интересни допълнителни модули – Защита на човешките права, Трудово право, Криминология, Семейно право, Право на интелектуална собственост. Последната година е само с практическа насоченост – развиване на умения за писане и решаване на казуси.

Law with criminology

University of Surrey, който е в топ 10 в класацията на Guardian за 2015 г. ни предлага курса Law with criminology, който е фокусиран в областта на Наказателното право, Криминалистика, Криминология и ролята на прокурора и полицията в наказателния процес като цяло. Тук също се изучават задължителните за правото предмети като Договорно право, Право на Европейския съюз, Международно право. Студентите могат да избират от широк спектър модули, като например Семейно право, Право на интелектуалната собственост, Трудово право, Международно наказателно право, Доказване и методи на доказване в правото. Но все пак курсът дава задълбочени и практически познания в Наказателното право, и областите с които то е свързано – превенция, борба с престъпността при малолетните и непълнолетните, видовете престъпления и съответните наказания, функциите и правомощията на полицията, като орган в наказателния процес. Университетът осигурява платени стажове в различни държавни институции, неправителствени организации и адвокатски кантори.

criminal-law

Law and Individuals or Law and Businesses

Известен със своите необичайни методи на обучение е University of Law. Курсът е с продължителност 3 години. Изучават се 11 основни модула, като всеки модул включва 15 сесии под формата на workshops, в които студентите са не повече от 20 и дебатират помежду си, заедно с техния научен ръководител, който задължително е практикуващ юридическа професия. Със започване на обучението студентите избират между две области Law and Individuals or Law and Businesses в зависимост от това какво искат да практикуват след завършването. Модулите, които изучават след това са в зависимост от това коя област са избрали, като разбира се задължителни са Public Law (Публично право), Property Law (Вещно право), Criminal Law ( Наказателно право). По време на обучението студентите съчетават наученото в университета с това как то се прилага в практиката.

Качеството на юридическото образование се определя от способността му да бъде адекватно на потребностите на обществото във всеки един момент и да създава специалисти в областта на правото според изискванията на бизнес средата. Смело можем да твърдим, че всеки от гореизброените университети реагира на бързите промени в обществото чрез активни контакти с бизнеса и практикуващите юристи и излизайки на пазара на труда, студентите са практически и теоретично подготвени кадри.

Запази своята безплатна консултация с Оrange и избери най-подходящата специалност и университет за теб със своя Orange консултат.

Тагове: , , , ,