По-креативни с висше образование в чужбина

Образование в чужбина 2012/08/24

Запитвали ли сте се какви рискове крие ходенето по въздуха? Аз не съм. Както и не съм се замисляла как би се променил животът ми, ако утре се събудя с друг цвят на кожата. Такива нестандартни въпроси, обаче стоят в основата на изследване, което проследява до каква степен човек е развил креативното си мислене и възможността си да взима новаторски решения. А резултатите недвусмислено сочат, че хората, които са учили в чужбина, взимат превес над тези, които нямат опит в международна среда.

 

Проучвания по темата се появяват още през 2009г., когата двама учени поставят въпроса и провеждат изследвания сред различни възрастови групи във Франция. Въпреки, че резултатите са в полза на хората с международен опит, не става ясно дали креативността им се дължи на него или на това, че по начало хората с развита нестандартна мисъл се насочват към обучение в чужбина.

Следващ, при това успешен, опит от 2012г. да докажат теорията, че обучението в чужбина, освен всичко останало, засилва и творческите умения, провеждат учени от University of Floridа сред студенти от 3 групи – такива, които са учили в чужбина; студенти, които планират да изкарат семестър или година в университет отвъд окоеана; и студенти, които нямат желание да пътуват с подoбна цел. Под внимание се взимат идеите, решенията, оригиналността, детайлното описание, гъвкавото мислене и броят отговори, дадени при задаване на гореспоменатите два въпроса. Очаквано, резултатите на студентите, които са учили в чужбина са несравнимо по-добри от тези на останалите две групи. Това кара учените да стигнат до заключението, че дългосрочното съприкосновение с друга култура и обучението в чужбина засилват мисловните процеси, които обуславят новаторските решения и креативното мислене.

Важно е да се отбележи, че под влияние на подобни изследвания много от работодателите, които държат бизнесът им да е конкурентноспособен и развиващ се, биха се насочили именно към хора, които са учили или работили в чужбина.

А изводът е: ако се стремиш да мислиш извън границите на общоприетото, прекарай известно време извън границите на твоята държава.

Тагове: ,