Данъците в САЩ. Митове и заблуди

Tax Refunds 2015/03/24

Всеки ден в офисите ни идват много студенти, които подписват изготвените от нас американски данъчни декларации, за да можем да ги изпратим на съответната данъчна администрация за обработка. Дългогодишният ни опит недвусмислено показва, че съществуват множество митове, които раждат неприятни заблуди и недоразумения. С настоящия текст искаме да внесем повече яснота в данъчната мъгла, да разбием митовете и да разчистим заблудите, за да можеш да направиш информиран избор.

Както във всички държави, така и в САЩ съществува подоходно данъчно облагане. Студентите, които работят в САЩ по програма Work and Travel, получават доходи и са задължени да плащат данъци. Обикновено работодателят удържа дължимите данъци авансово от всеки чек. След края на данъчната година (31 декември) всички хора, работили в САЩ, са задължени да декларират получените доходи чрез подаване на данъчна декларация. В зависимост от размера на дохода (част от) авансово платените такси подлежат на възстановяване.

А сега нека се превърнем в миторазбивачи.

Мит 1: Работодателят ми не ми удържаше данъци и няма какво да си възстановявам, затова не трябва да подавам данъчна декларация.

Невярно. Данъчното облагане е подоходно, а с данъчната декларация се декларират получените доходи и се калкулира дали получателят на тези доходи дължи данъци или не.

Мит 2: Участниците в студентски бригади плащат само един данък.

Студентите плащат федерален данък към държавната хазна и отделно от него щатски данък към хазната на щата, в който работят. Само 9 щата не изискват плащане на щатски данък и това са: Аляска, Флорида, Невада, Южна Дакота, Тексас, Вашингтон, Уайоминг, Тенеси, Ню Хемпшир, т.е. ако работиш в един от тези щати, ще ти удържат само федерален данък. Участниците в Work and Travel са освободени от плащане на Medicare и Social Security Tax.

Мит 3: Трябва да подам само една данъчна декларация.

Една декларация (федерална) подават само студентите, които са работили в някой от следните 9 щата: Аляска, Флорида, Невада, Южна Дакота, Тексас, Вашингтон, Уайоминг, Тенеси, Ню Хемпшир. Всички останали студенти трябва да подадат както федерална, така и щатска данъчна декларация.

Мит 4: Получавам своя tax refund наведнъж.

Ако си плащал само федерален данък, то тогава отговорът е да. Ако си плащал федерален и щатски данък, то тогава подаваш две данъчни декларации към две различни данъчни администрации и получаваш два отделни чека – един с възстановените ти федерални такси и един с надвнесените щатски такси.

Мит 5: Получавам данъците си директно в банковата ми сметка в България или в брой.

Невярно. Нито една данъчна администрация не прави международни банкови преводи, за които банковите комисиони са много високи.

Американските данъчни администрации възстановяват сумите от надвнесени данъци само и единствено по два начина:

  • по банков път по сметка в американска банка
  • чрез поименни чекове, които пристигат по пощата и могат да бъдат осребрени в България при различни условия

Мит 6: Подаването на данъчна декларация онлайн е законно, защото съм студент.

Невярно е и трябва да уточним няколко неща. Участниците в студентски бригади имат статут Nonresident alien for tax purposes, защото престоят им в САЩ е по-малък от 183 дни. Федерална данъчна декларация за Non-resident for tax purposes не може да се подава онлайн. Незаконно е студентите да попълват федерална декларация със статут resident, само за да я подадат онлайн и да получат бонус. Същото се отнася и за щатските данъчни декларации (с няколко изключения).

Мит 7: Мои приятели си подадоха декларацията онлайн и получиха бонус чек.

Участниците в студентски бригади са Nonresident aliens, т.е. живели и работили в САЩ по-малко от 6 месеца. Nonresident aliens не отговарят на условията за включване в стимулиращата програма на федералната данъчна администрация Making Work Pay Credit. Официалната информация по този въпрос е тук. Получаването на бонус чек по тази програма от участник в WAT е в следствие на данъчна измама.

Мит 8: Данъците се възстановяват на 100% при всички случаи.

Невярно. Сумата, за чието възстановяване може да се кандидатства, зависи от размера на общия доход.

Мит 9: Ако не съм декларирал втория си работодател пред спонсориращата организация, не трябва да го декларирам и пред данъчна администрация и не мога да си възстановя удържаните от него данъци.

Невярно. Двете нямат нищо общо. Държавният департамент на САЩ изисква студентите да информират спонсориращата си организация за всеки допълнителен работодател, при когото желаят да започнат работа, за да могат спонсорите да проверят, че този работодател отговаря на всички изисквания за наемане на J1 студенти. Това се прави, за да се осигурят здравето и безопасността на участниците в програмата. Пред данъчните администрации трябва да се декларират всички доходи, получени през данъчната година, без значение при колко работодатели е работил конкретен студент.

Мит 10: Данъците могат да се върнат до 1 месец след подписване на декларацията, защото много други агенции го правят.

В сайта на федералната данъчна администрация IRS е написано, че обработката на данъчната декларация обикновено отнема около 21 дни от момента на получаването й. Тук трябва да добавим две уточнения:

  • Данъчните декларации за Nonresident aliens са на хартия и клиентите на Orange ги подписват лично. След това ние изпращаме всички документи на IRS по пощата. Отнема приблизително поне 2 седмици, докато формулярите пристигнат в САЩ.
  • Почти всички клиенти получават сумите от възстановените им данъци под формата на поименен чек, който IRS също изпраща по пощата. Чековете пътуват средно поне 2 седмици до България, нерядко и повече.

Реалистичният срок, в който можеш да очакваш данъците си, е 8-12 седмици – по-горе обяснихме защо.

Мит 11: Има краен срок за възстановяване на удържаните данъци.

Има краен срок за подаване на данъчна декларация и той е 15 април 2015 г., ако си работил в САЩ през 2014. При подаването на данъчна декларация за 2014 година след 15 април данъчните администрации могат да наложат глоби.

 

Мит 12: Декларациите могат да се изпращат само и единствено с W2 форма.

Невярно. Данъчни декларации могат да се изготвят и само въз основа на последен чек от всеки работодател, при когото си работил.

Прилагането на W2 форма е препоръчително, защото в тази форма се отразяват всички реално получени доходи и удържани данъци за съответната данъчна година. W2 формите от всички работодатели дават гаранция, че студентите не укриват доходи.

Мит 13: Служителите в агенцииите могат да влияят върху скоростта на пристигане и обработка на декларациите.

Невярно. Служителите в агенциите няма как да повлияят нито на скоростта, с която различните пощенски служби доставят пратки, нито на скоростта, с която работят данъчните администрации. Това са независими институции.

Мит 14: Да си върна данъците сам е фасулска работа.

Невярно. Всъщност не е точно така, защото има много детайли относно данъчен статут, вид декларация, направени разходи, правилно попълване на всички формуляри и др., които трябва да бъдат съобразени. Подаването на грешна данъчна декларация може да има дългосрочни негативни последици.

Надяваме се, че с това сме внесли повече яснота в данъчната материя. Можеш да потърсиш допълнителна информация и съдействие от нашите консултанти. В следваща статия ще обобщим съветите си как законно да възстановиш максимална част от удържаните ти данъци.

Тагове: , , , ,