Очакването след 15ти януари. Зона за кандидат-бакалаври Великобритания

Образование в чужбина 2013/01/22

Ако се чудите защо някои университети от списъка ви в UCAS не са изпратили все още отговор, не се притеснявайте, има съвсем обективни причини за това.

Част от университетите вземат решение за дадена кандидатура много бързо и изпращат оферти до няколко дни след получаване на кандидатурите. Други университети изчакват крайния срок за подаване 15 януари, за да съберат всички кандидатури и тогава да дадат отговор, отсявайки най-съответстващите от тях. Освен това някои специалности изискват по-внимателен и детайлен преглед на кандидатите.

Оферта за образование в чужбина

Кога най-късно мога да очаквам отговор:

  • UCAS окуражава университетите да дават своите решения до края на месец март.
  • Абсолютно последните отговори могат да пристигнат най-късно в началото на месец май.

От какво зависи колко бързо ще получа отговор:

  • Крайния срок за кандидатстване
  • Броя на получените кандидатури
  • Броя на подходящите получени кандидатури спрямо броя на местата
  • Дали кандидатът е подбрал специалности с различен краен срок (например 15 октомври и 15 януари)
  • Дали кандидатите се оценяват само на база на тяхната UCAS апликация или е необходимо портфолио, допълнителен тест или писмено задание, интервю или др.
  • Кой взема решението – дали това ще бъде администратор или преподавател в съотвения факултет, като при втория случай се очаква логично по-голямо забавяне.
  • Какви са вътрешно-университетските стандарти и критерии за прием и отсяване
  • Дали университетската практика е да събере всички кандидатури, за да започне да дава оферти.

Интересни факти от статистиката:

Практиката ни като консултанти за образование в чужбина често ни сблъсква с интересни случаи, ето и част от тях:

Най-бързо получената оферта е в рамките само на час. За разлика от това най-дългият период за отговор може да се проточи с месеци в зависимост от момента на изпращане на UCAS апликацията.

Но никой колеж или университет няма да предпочете умишлено да забави отговора си, а бъдещите студенти да чакат повече от необходимото. Напротив, всяко учебно заведение на острова предпочита да направи правилния избор пред бързо взетото решение.

Отличен съвет, ако вече сте направили необходимото за изпращане на своята апликация, е да се отдадете на замечтано изчакване. Но не забравяйте да бъдете достатъчно усърдни в последните месеци на средното си образование, както и в подготовката си за IELTS или Cambridge езиков сертификат. Това ще ви гарантира поне спокойствието и увереността, че ще успеете да покриете и най-капризните и стриктни изисквания на университетите от вашия избор.

Тагове: , , , , ,