Регистрация в SEVIS

Work and Travel 2012/06/07

След пристигането ти  в САЩ, за твоята Work and Travel програма, основното ти задължение е своевременно да изпращаш на фирмата-спонсор на програмата си информацията, изисквана от системата SEVIS .

Какво е SEVIS?
През 2003 г. правителството на САЩ въведе в експлоатация информационна система SEVIS (Student Exchange Visitor Information System). Тя представлява база данни с актуална информация за всички чуждестранни студенти, пребиваващи на територията на САЩ. Достъп до нея имат множество служби и институции, сред които имиграционни власти, консулства, спонсориращи организации и др.
За да може фирмата-спонсор да поддържа добрия ти статус, ти трябва своевременно да я информираш (чрез онлайн регистрация в сайта й) за:

  • Пристигане в САЩ: в рамките на 3 дни след влизането ти в САЩ трябва да се регистрираш в SEVIS. Това става на интернет страницата на твоята фирма-спонсор. Системата изисква да въведеш датата, на която си влязъл в САЩ, номера на картончето I-94 и адреса, на който пребиваваш (важно е да ги изпишеш подробно, с номер на улица, име на улица, номер на апартамент/стая, град, щат и пощ. код).

ВАЖНО!
Всеки опит да се регистрираш в SEVIS,  преди да си напуснал България, може да доведе до отказ от страна на имиграционните власти и Department of Homeland Security да те допуснат на територията на САЩ!

  • Промяна на адреса: в рамките на 48 часа от настъпила промяна на адреса на местопребиваване трябва да уведомиш фирмата-спонсор за новия си адрес! Не се приемат пощенски кутии (P.O. Box), както и адрес на работодателя ти, освен ако не си настанен във фирмена квартира.
  • Промяна на местоработата: смяната на работодател трябва да е предварително съгласувана с и одобрена от американската фирма-спонсор на програмата! Само след получено разрешение от нейна страна можеш да напуснеш работодателя си без негативни последици.  Не забравяй да уведомиш фирмата-спонсор за името и адреса на новия си работодател!

ВАЖНО!
Целта на база данни SEVIS  е да проследява движението на студентите в САЩ и да разполага с актуална информация за тях, а твоята връзка със SEVIS е фирмата-спонсор – затова неизпълнението на горепосочените задължения автоматично води до обявяването ти в out of status и едностранно анулиране на програмата ти.  Неспазването на тези правила се документира и има дългосрочни последици.

Тагове: , ,