Защо е важна медицинската застраховка при пътуване в чужбина

Work and Travel, Езикови ваканции, Образование в чужбина, Пътуване след WAT, Пътувания, Самолетни билети 2016/05/25

Независимо дали пътуването в чужбина е с цел лятна почивка, туризъм, работа, обучение, доброволчески проектезиков курс или обменна програма, вниманието винаги е насочено към разходите за транспорт, настаняване и джобни. Много често грижата за здравето остава на последната страница от списъка с „трябва“ преди заминаване.

Рисковете за здравето могат да се появят както в ежедневието, така и при престой в чужда държава. Затова, преди да тръгнем за Терминал 2, е важно да си отговорим на въпросите: „Къде и от кого мога да получа съдействие в случай на инцидент или внезапно заболяване?“ и „Как мога да си осигуря безплатно медицинско обслужване или поне разходите ми да бъдат минимални?“

travel-insurance

Отговорите на тези въпроси стават още по-съществени, след като видим кои са първите 25 държави с най-високи разходи за медицински услуги. Ето някои от тях, в които по-често се реализират пътувания на български граждани:

 • Европа: Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Испания, Италия, Норвегия, Холандия, Финландия, Франция, Швейцария
 • Други: Австралия, Канада и САЩ

Вариантите за всеки пътуващ в чужбина са Европейска здравна карта (ЕЗОК) или медицинска застраховка. Безспорно и двете имат своите предимства и недостатъци. Най-добрият вариант е да разполагаме и с двата документа, което ни дава най-добрите гаранции при различен тип рискове и ситуации. Важно е да се отбележи, че цената на една медицинска застраховка е в десетки пъти по-ниска, ако се съпостави с разходите за транспорт или настаняване.

 

Най-важното за Европейската здравна карта (EЗОК) 

 • Европейска здравна карта (ЕЗОК) e поименен индивидуален документ, който се издава безплатно на всяко лице с непрекъснати здравноосигурителни права. Заявлението се подава лично или чрез упълномощено лице. Срокът за получаване е 15 дни.
 • Важи само за страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. Покриват се разходи само за спешна и неотложна медицинска помощ при посещение на здравно заведение, което работи с Националната здравна каса на съответната европейска държава.
 • Ако медицинската помощ в посетената държава-членка е безплатна, тогава всеки български гражданин има право на безплатна помощ. Това лечение се предоставя в съответствие с правилата на съответната държава-членка, а направените разходи се възстановяват съгласно прилаганите в тази държава-членка тарифи.
 • Всички български граждани, които предостовят EЗОК на лекуващия лекар при необходимост от медицинска помощ, ще бъдат равно третирани както местните здравноосигурени лица. Ако местната здравноосигурителна система предвижда доплащане за определени видове медицински услуги или законово регламентирана потребителска такса, тя се заплаща и от българските граждани, като не подлежи на възстановяване при завръщането в България.

EZOK1

 • Ако са заплатени разходи за медицинска помощ при престой в друга държава-членка на ЕС, те могат да бъдат частично или изцяло изплатени. За целта е необходимо да се представят oригиналните платежни документи (фактури) пред Районната здравноосигyрителна каса пo местоживеене (РЗОК) непосредствено след завръщането в България.
 • ЕЗОК не покрива разходи при остро хронично заболяване или зъболечение. Не може да се ползва за посещение при частен лекар или частно болнично заведение.
 • Здравните вноски за ученици и редовни студенти до 26-годишна възраст, учещи в друга държава в рамките на ЕС, са за сметка на българския републикански бюджет. Необходимо е да представят удостоверение в Националната агенция за приходите (НАП) от чуждото учебно заведение, че са редовни студенти там – с цел заплащане на здравните им вноски от републиканския бюджет.

 

Най-важното за медицинската застраховка при пътуване в чужбина

 • Покритието на здравните услуги е за целия свят, като сами избирате лимита на покритие.
 • Можете да разчитате на съдействие и насоки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата чрез кол-центровете на асистиращата компания.
 • Покриват се разходи по неотложно медицинско лечение, транспортиране и репатриране. Спешното стоматологично лечение е с определен лимит.
 • Застраховката не ограничава и не задължава застрахования да ползва лечение единствено в медицинско заведение, обвързано със здравната каса в съответната страна.

insurer-blog

Как да използвате медицинската си застраховка 

Ентусиазирани и залисани в подготовката за пътуването, често неглижираме детайлите около медицинската си застраховка. При неприятен инцидент обаче ще ви бъде много полезно, ако предварително сте отделили няколко минути, за да се информирате как да използвате застраховката си.

Най-важното, което трябва да запомните, е:

 • Ако случаят е спешен, задължително се обадете на националния телефон за спешна помощ. Предоставете медицинската си застраховка на екипа/болничното заведение, в което се лекувате. В рамките на 48 часа след настъпване на застрахователното събитие трябва да се свържете и с асистиращата компания на застрахователя, за да уведомите какво се е случило.
 • Ако състоянието ви не е спешно, то тогава е по-добре първо да се свържете с асистиращата компания, за да регистрират застрахователното събитие и да ви насочат къде да потърсите медицинска помощ.
 • Координатите на асистиращата компания са посочени в застрахователната ви полица. Можете да се обадите в местния й офис или в денонощния обслужващ център в София.
 • Задължителната информация, която трябва да предоставите на асистиращата компанията, е: три имена, ЕГН, номер на полица/клиентски номер, местонахождение и естеството на проблема.
 • Придържайте се към указанията, които ви даде асистиращата компания. В противен случай, застрахователят може да откаже плащане по това застрахователно събитие.

Кой, кога и как плаща медицинските разходи

Възможно е директно разплащане между застрахователя и болничното заведение. След като предоставите медицинската си застраховка на лекаря/болничното заведение, те ще се свържат директно с асистиращата компания с детайлите около застрахователното събитие и последващото плащане. Важно е обаче да сте изпълнили своите задължения според условията на полицата.

В други случаи застрахованият сам плаща медицинските разходи. Най-важното в подобна ситуация е да уведомите асистиращата компания, да запазите в оригинал всички медицински документи (анамнеза, епикриза, резултати от изследвания, фактури, касови бележки) и в  5-дневен срок, след като се върнете в България, да ги представите в офис на застрахователя, където ще попълните и претенция за възстановяване на медицинските разноски.

Екипът на Ориндж ви пожелава приятно пътуване и дано не ви се налага да прилагате на практика горните съвети!

Тагове: , , , , , , ,