8 съвета как да си върнете законно повече данъци

Tax Refunds 2015/04/06

Основният въпрос, който вълнува всички участници в Work and Travel, е как да си възстановят всички платени данъци в колкото може по-кратък срок. Това желание е съвсем разбираемо, но в него се крият и причините за немалко заблуди, манипулации и дори злоупотреби. Затова ключовата дума тук е как всичко да се случи законно. В предишна статия разгледахме най-разпространените митове, които много често покриват данъчното възстановяване с измамен воал. Като ветерани с повече от 10-години опит в плаването в данъчното море, днес искаме да споделим изпитани методи за превенция на измами и злоупотреби.

Уверете се, че агенцията, в която подавате документите си за връщане на данъци, има собствена услуга

Уверете се, че агенцията, в която подавате документите си за връщане на данъци, има собствена услуга, т.е. те лично изготвят вашите данъчни декларации и следят целия процес по обработката и получаване на сумите от надвнесени такси. Много често агенциите в България работят с фирми посредници и при възникване на някакъв проблем те не поемат отговорност за него, тъй като е трудно да се проследи какви документи са изпратени за всеки клиент и как са били попълнени те.

Подпишете договор за услугата

Изисквайте да подпишете договор за услугата. При подаване на документи за данъци задължително изисквайте да подпишете договор, уточняващ правата и задълженията на двете страни. Ако нямате договор за тази услуга, след това няма как да потърсите правата си.

Подпишете данъчните си декларации лично

Подписвайте лично данъчните си декларации. Задължително изисквайте да видите данъчните си декларации. В тях са описани сумите, за които кандидатствате, имената ви, социално-осигурителният ви номер, по американска сметка или чрез чек на определен адрес ще получите данъците си и т.н. Това е единственият начин да се уверите, че личните ви данни са попълнени правилно, и да знаете какъв данък да очаквате. Пазете се от злоупотреби.

Участниците в студентски бригади нямат право да подават федерални декларации онлайн

Участниците в студентски бригади нямат право да подават федерални декларации онлайн. Подаването на федерални данъчни декларации по електронен път от лица, които не са граждани на САЩ, е незаконно. Именно затова трябва да изисквате да видите и лично да подпишете декларацията, която се изпраща на данъчната администрация.

Подпишете лично чековете си с възстановени данъци

Изисквайте да видите поименния чек, получен от съответната данъчна администрация. Данъците винаги се получават под формата на поименни чекове, издадени от съответната данъчна администрация (изключение правят единствено случаите, когато вие сте посочили своя банкова сметка в САЩ). Затова не вярвайте на агенции, които ви убеждават, че данъците се получават в брой или по сметка в България.

Пазете личните си данни

Пазете личните си данни. Често се срещат фирми, които изкупуват социално-осигурителни номера, а след това години наред пращат декларации с тези номера, без собственикът им дори да знае за това. Това е данъчна измама за ваша сметка – в един момент може да се окаже, че дължите данъци за доходи, които изобщо не сте получили.

Големите обещания или когато много хубаво не е на хубаво

Много агенции предпочитат да подават декларациите на студентите като resident на САЩ, за да могат да кандидатстват за възстановяване на по-голяма сума към момента. След година или две обаче, когато администрацията одитира данъчните декларации и открие фалшификацията, изпраща писмо за дължимите суми с лихвите. Подобни неплатени задължения могат да бъдат голяма пречка при евентуално кандидатстване за виза например. Същото се отнася и за щатските декларации – данъчното законодателство на някои щати просто не позволява възстановяване на данъците или пък размерът на възстановимата сума е незначителен.

Следете обработката на данъчната си декларация онлайн

Следете обработката на данъчната си декларация онлайн. Федералната данъчна администрация, както и повечето щатски, дават възможност да проверявате докъде е стигнала обработката на декларациите онлайн и/или по телефона. Нужно е да имате под ръка социално-осигурителния си номер и сумата, чието възстановяване сте поискали чрез данъчната си декларация. Клиентите на Orange имат достъп до тази информация в личните си профили.

Тагове: , , ,